KANCELARIA RADCY PRAWNEGO ARKADIUSZ CUDNOCH
Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Cudnoch

Radca Prawny Arkadiusz Cudnoch

Arkadiusz Cudnoch jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2005 roku ukończył dwuletnią Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez CPA KUL i Chicago Kent College of Law. W 2007 r. został absolwentem Szkoły Prawa Ukraińskiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej Arkadiusz Cudnoch został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1494.

Pomoc prawna

Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Cudnoch zajmuje się w świadczeniem pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami.

Skontakuj się z nami:

  • tel. kom. 509 202 299
  • e-mail: kancelaria@cudnoch.pl
  • Adres: ul. Chopina 14/67, 20-023 Lublin

ul. Chopina 14/78

Wybrane obszary praktyki:

Sprawy cywilne

Sporządzanie i opiniowanie umów, zastępstwo procesowe obejmujące sprawy o roszczenia [...]

Sprawy gospodarcze

Sporządzanie i opiniowanie umów gospodarczych, rejestracja i likwidacja podmiotów gosp. [...]

Sprawy administracyjne

Sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz innych aktów administracyjnych [...]

Sprawy rodzinne

Zastępstwo procesowe w sprawach o rozwód, separację, alimenty, opiekę nad dziećmi [...]

(c) 2010 Kancelaria Radcy Prawnego A. Cudnoch | Opracowanie strony: Zamnet